МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ і НАУКИ УКРАЇНИ. ХЕРСОНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ХЕРСОНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Завдання №8

Питання

1. В чому суть поняття конкурентної сили і слабкості та їх індикаторів?

2. У чому суть матриці Ансоффа і як її використати у портфельному аналізі

Тести

1. Стратегічний контекст в діяльності підприємства означає:

1) діяльність, спрямована на майбутню прибутковість;

2) розробку стратегії підприємства;

3) діяльність в турбулентному середовищі;

4) постійне спостереження за змінами середовища підприємства.

Вправа

Встановлено наступні ознаки внутрішнього середовища пивзаводу «Корифей»:

1. Переведено котельню на опалення газом (опалювалась вугіллям).

2. Висока питома вага енергетичних затрат.

3. Не сформовано поки що стабільного кадрового складу.

4. Обладнання застаріле.

5. Етикетки і пляшки примітивні.

6. Постачальники стабільні.

7. Низький обсяг прибутків.

8. Не вистачає коштів на впровадження досягнень науки.

9. Склад спеціалістів досвідчений.

10. Висока собівартість продукції.

11. Завод постійно МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ і НАУКИ УКРАЇНИ. ХЕРСОНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ штрафується за стічні води.

12. Сортимент продукції широкий.

13. Важкі умови праці.

14. Ціни на продукцію порівняно низькі.

15. Якість продукції контролюється добре.

16. Довгострокові боргові зобов’язання відсутні.

17. Сорок відсотків асортименту не поступається по якості фірмі «Оболонь».

18. Низька фондовіддача.

19. Відсутня база і система підготовки кадрів масових професій.

20. Завод є співвласником санаторію і утримує власний дитсадок.

21. Відсутня система інформування про зовнішнє середовище.

22. Майже 60 відсотків асортименту поступаються кращим вітчизняним зразкам.

23. Продуктивність праці стабільна, але не зростає.

24. Завод достатньо платоспроможний.

25. Маркетингові дослідження не ведуться.

26. Директор авторитету в районі не має.

27. Завезено імпортну лінію, що дозволить випускати 10% продукції по прогресивній технології.

28. Приміщення заводоуправління в занедбаному стані.

29. Відгуки МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ і НАУКИ УКРАЇНИ. ХЕРСОНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ про пиво заводу «Корифей» схвальні.

30. Дитсадок і санаторій прибутку не приносять.

Завдання: 1. Класифікуйте названі ознаки внутрішнього середовища на сильні і слабкі сторони в розрізі кожного аспекту середовища (виробництво, фінанси, збут і т.д.).

2. Відповідь оформіть таблицею.

Завідувач кафедрою

Економіки та підприємництва М.В.Шарко

Протокол №___від «____»______________________200_


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ і НАУКИ УКРАЇНИ

ХЕРСОНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Завдання №9

Питання

1. Дайте коротку характеристику основним обмеженням стратегічного вибору та його критеріям.

2. Які основні етапи формування стратегії підприємства Ви знаєте? Охарактеризуйте їх.

Тести

1. В чому різниця між місією і цілями підприємства:

1. в конкретності строків виконання і спрямованості інформації на зовнішнє чи внутрішнє середовище;

2. в конкретності визначень і вимірюваності кількісними чи МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ і НАУКИ УКРАЇНИ. ХЕРСОНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ якісними параметрами;

3. обидві відповіді правильні;

4. обидві відповіді неправильні?

2. В яких сферах не встановлюються цілі підприємства:

1. в сфері податків;

2. в сфері доходів і позиції на ринку;

3. в сфері менеджменту;4. в соціальній сфері?

Вправа

Зведена оцінка зовнішнього і внутрішнього середовища цукрозаводу «Промінь» характеризується наступним чином:

1. Можливості:

а) закріплення ринкових відносин новими прогресивними законами,

б) зростання сукупного попиту,

в) договір з Росією і Білоруссю про зниження митного збору на цукор.

2. Загрози:

а) значний податковий тиск,

б) звуження сировинної зони і врожайності цукросировини,

в) завезення дешевого цукру з тростини.

3. Сильні сторони:

а) нове прогресивне обладнання,

б) висококваліфікований кадровий потенціал,

в) висока якість продукції.

4. Слабкі МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ і НАУКИ УКРАЇНИ. ХЕРСОНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ сторони:

а) відсутність інвестиційних можливостей,

б) висока собівартість продукції,

в) низький рівень маркетингу.

Завдання:

1. Сформуйте із наведених даних SWOT-матрицю і на кожному із чотирьох її полів розгляньте і запишіть окремо всі можливі парні комбінації.

2. Дайте їм оцінку.

3. Вкажіть на ті, які слід врахувати при розробці стратегії.

4. В кожне поле помістіть стислий опис стратегії, яку слід проводити.

Завідувач кафедрою

Економіки та підприємництва М.В.Шарко

Протокол №___від «____»______________________200_


documentamoabft.html
documentamoaiqb.html
documentamoaqaj.html
documentamoaxkr.html
documentamobeuz.html
Документ МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ і НАУКИ УКРАЇНИ. ХЕРСОНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ